Javno povabilo 2024

Javno povabilo 2024

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na dogodku "Dnevi turizma občine Dobrovnik", ki ga organizirata Zavod za okolje in turizem Dobrovnik in Občina Dobrovnik v času od 15. do 16. junija 2024.

 Ponudbe morajo ponudniki predati osebno ali poslati na naslov: Zavod za okolje in turizem
Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik in sicer v zaprti ovojnici z oznako »javno
povabilo - Dnevi turizma« najpozneje do vključno 31.1.2024.

Javno povabilo 2024 (PDF datoteka)

0