12. VIDOV KOLESARSKI MARATON

V nedeljo, dne 11. junija 2023 ob 10.00 uri na Bukovniškem jezeru.

Proge so dolge 5, 30 in 60 km. Več informacij v prilogi ali na turizem@dobrovnik.si.

0