JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PREKMURSKE VINSKE KRALJICE

JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav kandidatk za izbor »Prekmurske vinske kraljice«

Pogoji za prijavo in vse dodatne informacije dobijo kandidatke na naslovu nosilca izbire, na telefon 041-349-927 ali email: turizem@dobrovnik.si. Pravilnik o  izbiri in imenovanju prekmurske vinske kraljice je objavljen na www.bukovniskojezero.si.

Kandidatke oziroma prijavitelji naj pošljejo svoje ponudbe po pošti ali na email turizem@dobrovnik.si  do 7. marca 2024  na naslov: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,  z oznako

Prijava za izbor »Prekmurske vinske kraljice«.

 

JAVNI RAZPIS - KIIRÁS
0