Razpis Prekmurska vinska kraljica 2023

Razpis Prekmurska vinska kraljica 2023

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK po pooblastilu KOORDINACIJE DRUŠTEV VINOGRADNIKOV PREKMURJA, in na podlagi Pravilnika o izbiri in imenovanju »Prekmurske vinske kraljice«, objavlja javni razpis za zbiranje prijav kandidatk za izbor »Prekmurske vinske kraljice«

 

Kandidatke  morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • v roku prijave izpolniti  vsaj osemnajst let starosti
  •      imeti stalno bivališče na območju Prekmurja
  •      v letu izbire, kandidatka lahko izpolni trideset let
  •       zakonski stan pri prijavi in izbiri ni omejitev
 • kandidatka se lahko prijavi sama ali pa jo prijavi vinogradniško društvo
 • predložiti mora kratek življenjepis s poudarkom na njenih aktivnostih-znanju iz vinogradništva, vinarstva, vinogradniški tradiciji ter s turizmom povezane   dejavnosti in lastnosti ter drugih sposobnosti za promocijo   vinogradništva, vinarstva in Prekmurja.
 • zaželeno je, da kandidatka pasivno obvlada en tuji jezik in da je v razgovoru sproščena in komunikativna
 • fotografija kandidatke je zaželena, ni pa obvezna

 

Mandat vinske kraljice traja štiri leta. Kandidatka je lahko izbrana največ dva mandata zapored.

Vse dodatne informacije dobijo kandidatke na naslovu nosilca izbire, na telefon 041-349-927 ali email: turizem@dobrovnik.si. Pravilnik o  izbiri in imenovanju prekmurske vinske kraljice je objavljen na www.bukovniskojezero.si in na www.dobrovnik.si in je priloga tega razpisa.

Kandidatke oziroma prijavitelji naj pošljejo svoje ponudbe po pošti ali na email turizem@dobrovnik.si  do 1. julija 2023  na naslov:

 

ZAVOD ZA OKOLJE IN TURIZEM DOBROVNIK,
DOBROVNIK 297
9223 Dobrovnik,  z oznako

Prijava za izbor »Prekmurske vinske kraljice«

Prijavljene kandidatke bomo o datumu in kraju izbire obvestili vsaj teden dni pred  izbiro.

 

Datum objave razpisa 2. junij  2023

 

Vinska kraljica 2023, PRAVILNIK
0